Λειτουργία Σχολείου

Λειτουργία Σχολείου


Θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου (ωράριο, πρόγραμμα μαθημάτων, ενημέρωση γονέων).

Το σχολείο μας είναι 12/θέσιο και λειτουργεί κατά το τρέχον σχολικό έτος με 13 τμήματα. Όλες οι τάξεις αποτελούνται από 2 τμήματα, εκτός από την Β ' τάξη που έχει 3 τμήματα. Το σχολείο είναι ένα από τα 800 που εφαρμόζουν το νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα λειτουργίας. Τα μαθήματα του πρωινού ωραρίου ξεκινούν στις 08:10 και τελειώνουν στις 14:00. Το πρόγραμμα λειτουργίας κατανέμεται ως εξής:

08:10 - 09:40 1η και 2η ώρα.
09:40 - 10:00 1ο διάλεμμα.
10:00 - 11:30 3η και 4η ώρα.
11:30 - 11:45 2ο διάλειμμα.
11:45 - 12:25 5η ώρα.
12:25 - 12:35 3ο διάλειμμα.
12:35 - 13:15 6η ώρα.
13:15 - 13:20 4ο διάλειμμα.
13:20 - 14:00 7η ώρα.

Στην πρωινή ζώνη έχουν εισαχθεί νέα γνωστικά αντικείμενα.
Πληροφορική, Θεατρική Αγωγή, Εικαστικά, Αγγλικά στην Α΄ και Β΄ τάξη.

Το Ολοήμερο σχολείο λειτουργεί από τις 14:00 έως στις 16:15.
Εκεί γίνεται η προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας. Διδάσκονται επίσης αγγλικά, πληροφορική, γυμναστική.

Δεν υπάρχουν σχόλια: